Lirik Qasidah Muhammadun

Lirik Qasidah Muhammadun : Arab, Latin dan Terjemahan Lengkap

Posted on

Exponesia.id – Lirik Qasidah Muhammadun : Arab, Latin dan Terjemahan Lengkap. Dalam kekayaan liriknya, Qasidah Muhammadun mampu menggambarkan dengan apik tentang ajaran, kepribadian, dan keutamaan Nabi tercinta. Puisi ini menjadi ekspresi kecintaan dan penghargaan terhadap sosok yang menjadi penuntun umat Islam.

Artikel ini akan mengulas secara mendalam tentang keelokan lirik Qasidah Muhammadun, merenungkan makna di balik kata-kata yang penuh kedalaman, serta bagaimana keindahan lirik ini dapat membangkitkan rasa cinta dan kekaguman terhadap Rasulullah. Mari kita simak bersama perjalanan indah melalui lirik yang memuliakan Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Lirik Qasidah Muhammadun

Untuk menemani ibadah di bulan Ramadhan, kamu dapat mendengarkan beberapa shalawat, salah satunya shalawat Qosidah Muhammadiyyah atau shalawat lainnya. Berikut adalah beberapa Lirik Qasidah Muhammadun, simak di bawah ini :

ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻷﻋﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﺠﻢ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴـــﺮ ﻣﻦ ﻳﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻗــــﺪﻡ

Muhammadun asyroful A’roobi wal ‘Ajami
Muhammadun khoiru man yamsyii ‘alaa qodami

Nabi Muhammad adalah termulia di kalangan bangsa Arab dan ‘Ajam (Non Arab)
Nabi Muhammad adalah sebaik-baik manusia, yang berjalan di bumi ini

 

ﻣﺤﻤــﺪ ﺑﺎﺳﻂ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺟﺎمعه
ﻣﺤﻤـــــﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻹﺣﺴــﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜــــﺮﻡ

Muhammadun baasithul ma’ruufi jaami’uhu
Muhammadun shoohibul ihsaani wal karomi

Nabi Muhammad adalah sosok yang kebaikannya begitu luas secara keseluruhan
Nabi Muhammad lah penghulu kebaikan dan kemuliaan

 

ﻣﺤﻤــﺪ ﺗﺎﺝ ﺭﺳﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺎﻃﺒــــﺔ
ﻣﺤﻤـــــــﺪ ﺻــــــﺎﺩﻕ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻜﻠـــﻢ

Muhammadun taaju ruslillaahi qoothibatan
Muhammadun shoodiqul aqwaali wal kalimi

Nabi Muhammad adalah mahkota para Rasul dan pemukanya,
Nabi Muhammad selalu jujur dalam ucapan dan perkataannya

 

ﻣﺤﻤــــــﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺣﺎﻓﻈــﻪ
ﻣﺤﻤـــــــﺪ ﻃﻴــﺐ ﺍﻷﺧــﻼﻕ ﻭﺍﻟﺸﻴــــﻢ

Muhammadun tsaabitul miitsaaqi haafidhuhu
Muhammadun thoyyibul akhlaaqi wasy-syiyami

Nabi Muhammad adalah seorang yang konsisten pada janjinya. Nabi Muhammad itu cantik (indah) akhlak dan rupanya

 

ﻣﺤﻤـــﺪ ﺭُﻭِﻳَﺖ ﺑﺎﻟﻨﻮﺭ ﻃﻴﻨﺘُــــﻪُ
ﻣﺤﻤــــﺪ ﻟﻢ ﻳــــﺰﻝ ﻧــــــﻮﺭﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻘِﺪﻡ

Muhammadun ruwiyat binnuuri thiinatuhu
Muhammadun lam yazal nuuron minal qidami

Nabi Muhammad, tanah semadinya disirami dengan Nur. Nabi Muhammad, dia masih bercahaya, semenjak azali

 

ﻣﺤﻤــــﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﺫﻭ ﺷﺮﻑٍ
ﻣﺤﻤـــــﺪ ﻣﻌــــﺪﻥ ﺍﻹﻧﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜــــــﻢ

Muhammadun haakimun bil ‘ad-li dzuu syarofin
Muhammadun ma’dinul in’aami wal hikami

Nabi Muhammad seorang hakim yang sangat adil serta pemilik kemuliaan,
Nabi Muhammad adalah sumber kenikmatan dan hikmah

 

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻀـــــﺮ
ﻣﺤﻤــــﺪ ﺧﻴـــﺮ ﺭﺳـــــﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﻠﻬـــــﻢ

Muhammadun khoiru kholqillaahi min mudlori
Muhammadun khoiru ruslillaahi kullihimi

Nabi Muhammad adalah semulia-mulia makhluk Allah, dari kaum Mudhar. Nabi Muhammad itulah semulia-mulia Rasul Allah, seluruhnya..

 

ﻣﺤﻤــــــﺪ ﺩﻳﻨﻪ ﺣـــﻖ ﻧﺪﻳـــﻦ ﺑـــﻪ
ﻣﺤﻤــــــــﺪ ﻣﺠﻤــــﻼً ﺣﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﻠــــﻢ

Muhammadun diinuhu haqqun nadiinu bihi
Muhammadun mujmilaan haqqon ‘alaa ‘alimi

Nabi Muhammad, agamanya adalah kebenaran, yang kita anuti. Nabi Muhammad, adalah kebenaran, sebenar-benarnya

 

ﻣﺤﻤـــﺪ ﺫﻛـــﺮﻩ ﺭﻭﺡ ﻷﻧﻔﺴﻨــــــــﺎ
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻜﺮﻩ ﻓــــﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣــــﻢ

Muhammadun dzikruhu rouhun li-anfusinaa
Muhammadun syukruhu fardlun ‘alaal umami

Nabi Muhammad, mengingatinya adalah penenang bagi hati kita. Nabi Muhammad, mensyukuri keberadaannya adalah wajib bagi ummat

 

ﻣﺤﻤﺪ ﺯﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺑﻬﺠﺘﻬـــــــــــﺎ
ﻣﺤﻤــــــــﺪ ﻛﺎﺷــــــﻒ ﺍﻟﻐﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ

Muhammadun ziinatud-dunyaa wa bahjatuhaa
Muhammadun kaasyiful ghummaati wadh-dhulami

Nabi Muhammad adalah penghias dunia dan kemegahannya,
Nabi Muhammad, pelebur bencana dan kegelapan

 

ﻣﺤﻤــــﺪ ﺳﻴـــــــﺪ ﻃﺎﺑﺖ ﻣﻨﺎﻗﺒـــــﻪُ
ﻣﺤﻤــــﺪ ﺻﺎﻏﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤــــــﻦ ﺑﺎﻟﻨﻌـــــﻢ

Muhammadun sayyidun thoobat manaaqibuhu
Muhammadun shooghohur-rohmaan binni’ami

Nabi Muhammad , pemimpin yang suci perbuatannya
Nabi Muhammad, diberikan sebaik-baik nikmat oleh Allah

 

ﻣﺤﻤــــﺪ ﺻﻔـــﻮﺓ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻭﺧﻴﺮﺗـــــﻪ
ﻣﺤﻤــــﺪ ﻃﺎﻫـــــــﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻬـــﻢ

Muhammadun shofwatul baarii wakhiirotuhu
Muhammadun thoohirun min saa-irittuhami

Nabi Muhammad , sebaik-baik makhluk dan pilihanNya. Nabi Muhammad, adalah suci dari
segala penghinaan dan tuduhan jelek

 

ﻣﺤﻤـــﺪ ﺿﺎﺣــــﻚ ﻟﻠﻀﻴﻒ ﻣﻜﺮﻣــــﻪ
ﻣﺤﻤـــــــــﺪ ﺟـــــــﺎﺭﻩ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﻀـــﻢ

Muhammadun dloohikun lidl-dloifi mukrimuhu
Muhammadun jaaruhu wallaahi lam yudlomi

Nabi Muhammad, tersenyum untuk tetamunya, bahkan memuliakan mereka.. Nabi Muhammad , yang dekat dengannya –demi Allah– tidak akan disia-siakan

 

ﻣﺤﻤــــﺪ ﻃﺎﺑـــــﺖ ﺍﻟﺪﻧﻴــــﺎ ﺑﺒﻌﺜﺘــــﻪ
ﻣﺤﻤـــــﺪ ﺟـــﺎﺀ ﺑﺎﻵﻳـــﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻜـــــــﻢ

Muhammadun thoobatid-dunyaa bibi’tsatihi
Muhammadun jaa-a bil aayaati wal hikami

Nabi Muhammad, alangkah indahnya dunia dengan kehadirannya.. Nabi Muhammad, telah datang dengan mukjizat (ayat) dan hikmah-hikmah

 

ﻣﺤﻤــــﺪ ﻳـــﻮﻡ ﺑﻌﺚ ﺍﻟﻨــــﺎﺱ ﺷﺎﻓﻌﻨــــﺎ
ﻣﺤﻤـــــــﺪ ﻧﻮﺭﻩ ﺍﻟﻬــــﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻠــــﻢ

Muhammadun yauma ba’tsin-naasi syaafi’unaa
Muhammadun nuuruhul haadii minadh-dholami

Nabi Muhammad, kelak di hari kebangkitan, dialah pemberi syafaat kita (umatnya)
Nabi Muhammad, nurnya ibarat penyuluh hidayah dari kegelapan

 

ﻣﺤﻤــــــــﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻟﻠﻪ ﺫﻭ ﻫﻤـــــــــﻢ
ﻣﺤﻤـــــــﺪ ﺧﺎﺗـــــــﻢ ﻟﻠﺮﺳﻞ ﻛﻠﻬــــﻢ

Muhammadun qoo-imun lillaahi dzuu-himami
Muhammadun khootamun lirrusli kullihimi

Nabi Muhammad, tidak putus-putus menghadap Allah dengan penuh harapan,
Nabi Muhammad adalah penutup para Rasul Allah seluruhnya..

 

ﻣﻮﻻﻱ ﺻﻞ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﺑﺪﺍ
ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻴﺒﻚ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻛﻠﻬﻢ

Maulaaya sholli wasallim daa-iman abadaan
‘Alaa habiibika khoiril kholqi kullihimi

Wahai Tuhanku, curahkanlah selalu selawat dan salam, Ke atas kekasihmu sebaik-baik ciptaan seluruhnya..

Keistimewaan Qasidah Budrah

Qasidah Burdah memiliki keistimewaan dan keunikan yang membuatnya menjadi karya yang istimewa. Berikut adalah empat kelebihan dan keunikan dari Qasidah Burdah:

1. Pelopor Pujian Terhadap Nabi Muhammad

Qasidah Burdah dianggap sebagai pelopor dalam menghidupkan kembali tradisi syair pujian terhadap Nabi Muhammad. Melalui bait-bait indahnya, qasidah ini membawa semangat pengagungan dan cinta kepada Rasulullah, memberikan kehidupan baru pada bentuk sastra ini.

2. Kualitas Sastra yang Tinggi

Syair dalam Qasidah Burdah dinilai memiliki kualitas sastra yang sangat tinggi. Bukan hanya sebagai bentuk pujian, tetapi juga sebagai karya seni tulis yang memukau. Apresiasi tinggi terhadap qasidah ini menjadikannya disejajarkan dengan karya-karya sastra besar seperti Banat Su’ad, sebuah syair legendaris yang sangat dihargai di kalangan sahabat Rasulullah.

3. Kekayaan Isi

Qasidah Burdah tidak hanya sekadar menyajikan sejarah dan pujian terhadap Nabi Muhammad, tetapi juga mengandung beragam ajaran tasawuf dan pesan moral yang mendalam. Ini menjadikan qasidah ini sebagai karya yang komprehensif, memadukan keindahan sastra dengan nilai-nilai spiritual dan moral.

4. Penggunaan sebagai Wiridan dan Pencegah Malapetaka

Selain dibaca sebagai wiridan pada malam Jumat, Qasidah Burdah juga menjadi sarana untuk mendatangkan kesembuhan dan mengusir malapetaka saat dibacakan secara berjamaah. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan spiritual dan penyembuhan yang terkandung dalam qasidah ini.

Dengan keempat kelebihan dan keunikan tersebut, Qasidah Burdah tidak hanya menjadi warisan sastra Islami, tetapi juga sebuah karya yang terus dihargai dan dihayati oleh umat Muslim sebagai bentuk ekspresi cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad.

Kesimpulan

Dengan melibatkan diri dalam merenungi keindahan dan kekayaan makna yang terkandung dalam lirik Qasidah Muhammadun, kita tak hanya mengapresiasi seni sastra yang luar biasa, tetapi juga merasakan kehangatan spiritual yang membawa kita lebih dekat kepada cinta kepada Nabi Muhammad. Setiap bait lirik seperti sebuah seruan yang mengajak untuk meresapi keagungan dan kepemimpinan Rasulullah.

Dengan mendalami lirik Qasidah Muhammadun, kita tidak hanya menelusuri jejak perjalanan sejarah, melainkan juga mengalami kehadiran spiritual yang mencerahkan jiwa. Sebagai warisan yang tak ternilai, lirik Qasidah Muhammadun tetap mengukir makna mendalam dalam hati para pembaca dan pendengar, mengingatkan akan kebesaran dan keutamaan sosok Muhammad, sang kekasih Allah.

Nah itu saja uraian dan penjelasan mengenai Lirik Qasidah Muhammadun yang bisa exponesia.id sampaikan secara lengkap buat kalian. Semoga bermanfaat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *