Khasiat dan Cara Mengamalkan Hizib Nashor

Khasiat dan Cara Mengamalkan Hizib Nashor – Rahasia Keajaiban

Posted on

Khasiat dan Cara Mengamalkan Hizib Nashor – Rahasia Keajaiban. Hizib Nashor, sebuah mantra atau doa yang berasal dari tradisi Islami, telah lama dikenal sebagai salah satu amalan yang memiliki banyak khasiat, mulai dari membuka pintu rezeki hingga memberikan perlindungan spiritual.

Di tengah-tengah zaman yang semakin kompleks dan penuh tantangan, banyak orang mencari cara untuk meraih kesejahteraan baik dalam aspek material maupun spiritual.

Namun, sebelum memutuskan untuk mengamalkan Hizib Nashor, penting untuk memahami apa itu Hizib Nashor, bagaimana sejarahnya, dan bagaimana cara yang benar untuk mengamalkannya.

Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam tentang berbagai khasiat yang ditawarkan oleh Hizib Nashor, serta langkah-langkah yang harus diikuti untuk mengamalkan doa ini dengan benar dan penuh kekhusyukan.

Jika kalian adalah seseorang yang sedang mencari cara untuk memperkaya kehidupan kalian secara rohani dan materi, maka informasi ini bisa menjadi panduan yang berharga.

Mari kita jelajahi lebih lanjut tentang keistimewaan dan rahasia di balik Hizib Nashor.

Mengenal Hizib Nashor

Dalam konteks khasiat dan cara mengamalkan Hizib Nashor, hizib Nashor adalah salah satu hizib yang terkenal karena keefektifannya dalam mengatasi atau bahkan mengeliminasi lawan. Hizib ini juga dikenal sebagai Hizib Al-Qahr (yang berarti penakluk) karena kekuatannya dalam menundukkan musuh.

Karenanya, sangat penting untuk berhati-hati saat mempraktikkan Hizib Nashor, khususnya jika kalian berniat menggunakan wirid ini terhadap seseorang yang kalian anggap sebagai musuh.

Efek dari hizib ini sangat kuat, jadi hindari menggunakan nya untuk masalah yang tidak signifikan hingga berakibat merusak kehidupan orang lain.

Melalui khasiat dan cara mengamalkan Hizib Nashor, ALLAH akan membinasakan individu-individu yang berlaku zalim dan melanggar batas. Oleh karena itu, jangan pernah menggunakan Hizib ini untuk menargetkan orang yang tidak bersalah, karena dampaknya bisa berbalik kepada diri kalian sendiri.

Musuh yang layak dikenai Hizib Nashor adalah mereka yang telah melampaui batas dan mengganggu usaha kita dalam berdakwah atau beribadah. Ini bisa termasuk musuh yang nyata, seperti manusia, atau musuh yang lebih tidak terlihat seperti jin dan setan.

Keistimewaan Hizib Nashor

1. Mengatasi Lawan

Orang yang membaca hizib akan mendapatkan bantuan untuk mengatasi lawan hingga tak tersisa lagi. Tidak hanya itu, hizib ini juga memiliki efek penundukan terhadap musuh, sesuai dengan namanya, yaitu Hizib Al-Qahr, yang berarti “penakluk.” Selain itu, hizib ini juga bisa memberikan kekebalan terhadap serangan benda tajam.

2. Memiliki Keajaiban Tingkat Tinggi

Keajaiban atau karomah akan terasa jika umat Muslim mengamalkannya secara konsisten, teratur, dan dengan penuh ketekunan. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Kekuatan doa ini terutama dikenal di kalangan pondok pesantren.

Sebagai contoh, hizib ini bisa memberikan keberanian untuk melawan pengeroyokan dari orang-orang yang tidak menyukai kita. Di sisi lain, juga efektif untuk melawan mereka yang merasa iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan yang telah kita capai.

3. Menyediakan Perlindungan dari Bahaya

Ketika berada dalam situasi sulit, umat Muslim dapat menggunakan hizib ini untuk memperoleh perlindungan dan keamanan. Sehingga, bisa menghindari ancaman, baik dari dunia gaib maupun dari ancaman nyata yang bisa membahayakan diri sendiri, keluarga, dan komunitas. Selain itu, hizib ini juga efektif untuk menangkis bencana, serta melindungi dari serangan ilmu hitam seperti santet dan sihir.

4. Mengatasi Berbagai Penyakit

Dalam konteks khasiat dan cara mengamalkan Hizib Nashor, para ahli dalam ilmu hikmah telah memanfaatkannya untuk membantu banyak orang dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit, baik yang bersifat medis maupun non-medis.

Contohnya termasuk menyembuhkan orang yang mengalami gangguan kejiwaan, epilepsi, kerasukan oleh jin, atau luka memar karena benturan, dan sebagainya. Jika diamalkan secara konsisten, semua umat Muslim akan merasakan keuntungannya yang sangat signifikan.

5. Mengatasi Kesulitan Keuangan

Jika sedang menghadapi masalah, khususnya dalam aspek keuangan, mengamalkan wirid ini bisa membantu menemukan solusi yang optimal untuk mengatasi situasi tersebut dan bahkan mengusir kesialan. Di samping itu, nantinya di akhirat, kalian juga akan mendapatkan bantuan dari Nabi Muhammad SAW.

6. Memenuhi Keinginan

Keinginan atau hajat seseorang bisa terpenuhi dengan mengamalkan wirid ini sesuai petunjuk yang diberikan. Selain itu, amalan ini juga dapat meningkatkan kewibawaan, membuat orang lain merasa senang dan hormat saat berhadapan dengan kalian, serta memperkuat rasa percaya diri.

Keunggulan dari membaca Hizib Nashor sangat beragam. Akan tetapi, umat Muslim perlu berhati-hati dalam mempraktikkannya untuk menghindari kesalahan yang bisa berakibat merugikan diri sendiri.

Khasiat dan Cara Mengamalkan Hizib Nashor

Berikut adalah langkah-langkah untuk khasiat dan cara mengamalkan Hizib Nashor:

1. Jalankan puasa sunah selama sebelas hari.

2. Tiap malam selama masa puasa, lakukan sholat hajat empat rakaat, dibagi menjadi dua salam.

3. Setelah menyelesaikan sholat hajat, lanjutkan dengan tawasul.

– Ila Hadroti Sayyidina Muhammad Shollallohu ‘Alaihi Wasallam, Al-Fatihah.

– Tsumma Ila Hadroti Nabi Sulaiman AS, Al-Fatihah.

– Tsumma Ila Hadroti Nabi khidir, Al-Fatihah.

– Tsumma Ila Hadroti Khulafaurrasidin Abu Bakar – Umar – Ustman – Ali, Al-Fatihah.

– Tsumma Ila Hadroti Malaikat Muqorobin Jibril – Mikail – Izroil – Isrofil, Al-Fatihah.

– Tsumma Ila Hadroti Syekh Abdul Qodir Al Jailani, Al-Fatihah.

– Tsumma Ila Hadroti Syekh Abdus Salam Bin Masyis, Al-Fatihah.

– Tsumma Ila Hadroti Syekh Abu Hasan Asy-Syadziliy, Al-Fatihah.

– Tsumma Ila Hadroti Syekh Ahmad Ali Al Bunni, Al-Fatihah.

– Tsumma Ila Hadroti Habib Ali Bin Abubakar As Sakran, Al-Fatihah.

– Tsumma Ila Hadroti Habib Alwi Al-Haddad, Al-Fatihah.

– Tsumma Ila Hadroti Kanjeng Sunan Kalijogo, Al-Fatihah.

– Tsumma Ila Hadroti Kanjeng Sunan Bonang, Al-Fatihah.

– Tsumma Ila Hadroti Kanjeng Sunan Gunung Jati, Al-Fatihah.

– Tsumma Ila Hadroti Kyai Zaenal Mustofa Tasikmalaya, Al-Fatihah.

– Tsumma Ila Hadroti Syekh Dimyati Pandeglang Banten, Al-Fatihah.

– Tsumma Ila Hadroti Syekh Abdul Jalil Mustaqim Tulung Agung, Al-Fatihah.

4. Selanjutnya, bacalah Hizib Nashor sebanyak 7x, 21x, atau 41x—pilih jumlah yang dapat kalian lakukan secara konsisten.
Bacaan Hizib Nashor:

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

ALLOHUMA BISATWATI JABARUUTI QOHRIKA WABI SURIATII GHATHATI NASRIK, WABIGHAYROTIKAL ANTIHAKI HURUMATIKA, WABI HIMAYATIKA LIMAN ’IHTAMAA BI AYATIKA, NASALUKA YAA ALLAH YA SAMII YA QORIB YA MUJIB YA SARII YA MUNTAQIM YA SHADIDAL BASITH YA JABAAR YA QOHHAAR YA MAN LAA YUIJIZUHU QOHRUL JABABIROTI WALAA YA’DZUMU ALAIHI HALAAKAL MUTAMARODAT, MINAL MULUUKI WAL AKASIROT, AN TAJAL KAYDA MAN KADANIA FI NAHRIHI WAMAK ROMAN MAKAROBI AYIDANA ALAYH, WAHUFROTA MAN HAFAROLI WAQIIAN FIHA, WAMAN NASAB LI SHABAKATAL KHIDHAI’J ALHU YA SAYADIA MUSAQON ‘ILAYHA WA MUSADAN FIHAWA SIIRO LADAYHA.

ALLAHUMA BIHAQI KAF HAA YAA AIN SHOD ‘IKFINA HAMMALIIDA, WALLQOHIMUL RODAA. WAJ’ALHUM LIKULLA HABIB FIDAA, WASALLAT ALAYHIM AJILALNAQMAT FIL YAUMI WALGHADA.

ALLOHUMA BADDID SHAMLAHUM.. ALLOHUMA FARROQ JAM’AHUM.. ALLOHUMA AQLIL ADADAHUM.

ALLOHUMA AJ’ALIL DAAYIROTA ALAIHIM ALLOHUMA AUSILIL ADHABA’ILAYHIM ALLOHUMA ‘AKHRIJHUM AN DAIROTIL HILMI, WASLUBHUM MADADAL ‘IIMHAL WAGHULA AYDIYAHUM, WARBUT ALAA QULUUBIHIM, WALA TUBALAGH HUMAL’AMALI, ALLOHUMA MAZAQHUM KULLA MUMAZAQIN MAZAQTAHU MIN A’DAAIKA, ‘INTISARON ILAN BIYAIKA WAROSULIKA WA’AW LIYAIKA, ALLOHUMAAN TASIRLANAA TISAROKAL ‘AHBABIKA ALA A’DAIKA (3x).

ALLOHUMA LAA TUMAKKANIL’A’DAA FIINA WALAA TUSALATHUM ALAYNA BIDHUNUBINA (3x)

HAA MIM HAA MIM HAA MIM HAA MIM HAA MIM HAA MIM HAA MIM HUMAAL AMRU WAJA’ AL NASRU FA’ALAYNA LAA YUN SARUN (3x)

HAA MIM AIN SIN QOF.. HIMAYATUNA MIMAA NAKHOFU ALLOHUMA QINA ASHARROL ALASWA’I WALA TAJ’ALANA MAHALLIL BALWAA. ALLOHUMA ATINA ‘AMALAL ROJAA’I WAFAUQAL ‘AMAL YAAHUU YAAHUU YAAHUU.

YAMAN BIFADLIHI LIFADLIHI NAS’ALUKA, ILAHIIL IJAABATAL IJABAH, YA MAN AJABA NUUHAN FIQOUMIHI, WA YAMAN NASORO ‘IBROHIMA ALAA ADAAIH,

WAYAA MAN RODDA YUSUFA ALAA YA’QUB, YAMAN KASHAFA DURRO AYYUB YAAMAN AJAABA DA’WATA ZAKARIYYA YAMAN QOBILA TASBIHA YUUNUS BIN MATTAA NAS ALUKA BI ASRORI HADHIHIL DA’AWAT,

AN TATAQOBBALA MABIHA DA’AWNAKA, WA AN TU’TIYANA MA SA’ALNAKA ANJIZLANA WA’DAKA ALLADHINA WA’ADTAHU LIIIBADIKAAL MUMININ,

LA’ILAHA ‘ILLA ANTA SUBHANAKA INI KUNTU MINAL DZAALIMIN, IN QOTO’AT AMALUNA WA’IZATIKA ‘ILAA MINKA, WAKHOBA ROJAUNA WAHAQQOKA ILLAA FIIKA, IN ABTA’AT GHAROTUL ‘ARHAM WABTA’ADAT FA’AQROBU’ASHAYMINAA GHAROTALLAH,

YAGHAROTULLAHI JADDAAL SAYRO MUSRIIATAN FIHALLA ‘UQDATINA YAGHAROTALLAH, ADATIL ADUUNA WAJARUU, WAROJAUNAALLAH MUJIRON, WAKAFAA BILLAHI WALIYAN, WAKAFA BILLAHI NASIIRON, WAHASBUNALLAH WANIIMAL WAKIL, WALAA HAWLAA WALA QUWWATA ‘ILAA BILLAHIL ALIYYIL ADZIM.

SALAAMU ALAA NUHIN FIL ALAMIN, ‘ISTAJIB LANA (AMIN AMIN AMIN) FAQUTII DABIRUL QOUMIL LADHINA DZOLAMUU, WALHAMDULLILLAHI ROBAL IALAMIN. WASSALLALLAH ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA ALAA ALIHI WASHOHBIHI WASALLAM.

Artinya:

Ya Allah, dengan serbuan kekuasaan sifat kemenangan-MU, dengan pertolongan sifat Penolong-MU, dengan kecermatan-MU terhadap rongrongan kehormatan-MU dan dengan perlindungan-MU terhadap orang yang memohon perlindungan dengan ayat-ayat-MU, kami memohon kepada-MU Ya Allah, Duhai Dzat Yang Maha Mendengar, Duhai Dzat Yang Maha Dekat, Duhai Dzat Yang Maha Pengabul, Duhai Dzat Yang Maha cepat berlaku ketentuan-NYA, Duhai Dzat Yang Maha Penyiksa, Duhai Dzat Yang Maha keras siksaan-NYA, Duhai Dzat Yang Maha Pemaksa, Duhai Dzat Yang Maha Menang, Duhai Dzat yang tidak akan melemahkan-NYA keperkasaan pemaksa dan yang tidak akan mengagungkan pada-NYA kebinasaan raja-raja dan kaisar-kaisar pendurhaka, hendaklah Engkau jadikan tipu daya orang yang menipu dayaku dalam lehernya, hendaklah Engkau jadikan tipuan orang yang menipuku agar kembali kepadanya, dan lubang orang-orang yang menggali agar aku terjerumus kedalamnya dan orang yang memasang perangkap tipuan untukku, jadikanlah ia tergiring kepadanya dan terperangkap kepadanya serta tertahan padanya.

Ya Allah dengan kehormatan Kaf Haa Yaa Ain Shod semoga Engkau mencukupiku atas musuh-musuhku, dan semoga Kau binasakan mereka dan jadikanlah mereka untuk tiap kekasih sebagai tebusan , jadikanlah untuk mereka kesegeraan siksaan pada hari ini dan esok pagi. Wahai Allah, semoga Engkau porak-porkaliankan perkumpulan mereka, cerai-beraikanlah persatuan mereka, Wahai Allah sedikitkanlah jumlah mereka.

Ya Allah semoga Engkau jadikan lingkungan siksaan atas mereka, Ya Allah sampaikanlah siksaan kepada mereka, Ya Allah keluarkanlah mereka dari sifat santun Engkau, cabutlah penangguhan siksaan atas mereka, belenggulah tangan-tangan mereka dan ikatlah hati-hati mereka dan janganlah Kau sampaikan angan-angan mereka. Ya Allah robeklah mereka dengan robekan-robekan yang Engkau robekkan musuh-musuh Engkau untuk menolong nabi-nabi Engkau dan utusan-utusan serta kekasih Engkau. Ya Allah berilah kami pertolongan dengan pertolongan yang Engkau berikan kepada kekasih-kekasih-MU terhadap musuh-musuh-MU (3x).

Ya Allah, janganlah Engkau mungkinkan musuh-musuh bagi kami, dan janganlah Engkau kuasakan mereka atas kami dan janganlah Engkau kuasakan mereka atas kami karena dosa-dosa kami ( 3x ).

Haa Mim ( 7x ) telah pasti perkara dan telah datang kemenangan dan atas kami semoga mereka tidak diberi kemenangan,

Ha Mim Ain Sin Qof.. adalah penjaga kami dari ketakutan yang kami takuti. Wahai Allah lindungilah kami dari kejahatan yang menyusahkan dan janganlah Engkau jadikan kami sebagai tempat ujian. Ya Allah, semoga Engkau beri kami atas harapan kami dan yang diatas harapan kami. Yaa Huu … Yaa Huu…Yaa Huu.

Wahai Dzat yang dengan anugerah-NYA untuk anugerah-NYA kami mohon kepada-MU kesegeraan, kesegeraan, Duhai Tuhan kami kami mohon dikabulkan, Mohon dikabulkan wahai Dzat yang mengabulkan Nuh atas kaumnya, Wahai Dzat yang menolong Ibrahim terhadap musuh-musuhnya, Wahai Dzat yang mengembalikan Nabi Yusuf kepada Ya’kub, Wahai Dzat yang menyingkap kemelaratan Nabi Ayyub, Wahai Dzat yang mengabulkan do’a Nabi Zakaria, Wahai Dzat yang menerima tasbih nabi Yunus bin Matta, kami mohon kepada-MU dengan lantaran doa-doa ini, semoga Engkau menerima perkara-perkara yang kami mohonkan Kepada-MU dan berilah kami apa-apa yang kami mohon kepada-MU,

Semoga Engkau tunaikan janji-MU seperti yang Kau tunaikan kepada hamba-hamba-MU yang MU’min. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menganiaya, telah putus harapan kami, demi kemulyaan Engkau melainkan dari Engkau, dan telah gagal harapan kami, demi kebenaran Engkau melainkan kepada Engkau. Jika bantuan dari kerabat terlambat dan menjauh, maka sedekat-dekat pertolongan adalah pertolongan-MU.

Wahai bantuan Allah, ayunkanlah langkah kami dengan cepat dalam menguraikan keruwetan kami, Wahai Allah, telah melampaui batas orang-orang yang melampaui batas dan mereka durhaka, sedang kami mengharapkan Allah sebagai Penolong kami. Cukuplah bagi kami Allah sebagai Pemelihara, cukuplah bagi kami Allah sebagai Penolong. Allahlah yang mencukupi kami dan Dialah sebaik-baik wakil. Tidak ada daya ( untuk menghindar dari maksiat ) dan tidak ada kekuatan untuk beribadah selain dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nabi Nuh diseluruh alam. Semoga Engkau kabulkan doa kami. Kabulkanlah Ya Allah 3x. Kemudian babatlah barisan belakang kaum yang dholim.

Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Dan semoga rahmat ta’dzim senantiasa terlimpah atas junjungan kami Nabi Muhammad, atas keluarganya dan semua sahabat beliau.

5. Setelah selesai membaca Hizib Nashor kemudian baca:

– Ya Qodam 1111x

– La Haula Wala Quwwata Illa Billahil Aliyil Adzim 313x

6. Cara menggunakan Hizib Nashor:

Baca: Bi Karomati, Bi Mukzizati, Bi Syafa’ati Hizib Nashor Ya Mughis Aghisna… (Sebutkan Hajatnya) La Haula Wala Quwwata Illa Billahil Aliyil Adzim 7x (Tahan Nafas).

Baca juga:

Penutup

Demikianlah pembahasan exponesia.id mengenai khasiat dan cara mengamalkan Hizib Nashor. Semoga pembaca dapat memahami pentingnya Hizib Nashor sebagai salah satu doa dan amalan spiritual yang memiliki beragam khasiat.

Baik untuk perlindungan, ketenangan, maupun kesejahteraan hidup, Hizib Nashor menawarkan solusi rohani yang sudah teruji selama berabad-abad.

Namun, penting untuk diingat bahwa khasiat dan cara mengamalkan Hizib Nashor ini akan lebih maksimal apabila diamalkan dengan penuh keikhlasan dan keimanan.

Tidak ada amalan yang bisa menggantikan niat yang tulus dan keyakinan yang kuat. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan hati dan niat saat mengamalkan Hizib Nashor.

Lengkapi juga amalan ini dengan doa dan ibadah lainnya untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan kalian.

Kami berharap informasi khasiat dan cara mengamalkan Hizib Nashor ini bisa menjadi panduan yang berguna dalam perjalanan spiritual kalian. Semoga amalan Hizib Nashor membawa manfaat dan keberkahan dalam kehidupan kalian. Aamiin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *