Lirik Qosidah Sholawatullahi Taghsya

Lirik Qosidah Sholawatullahi Taghsya : Bacaan dan Arti Lengkapnya

Posted on

Exponesia.id – Lirik Qosidah Sholawatullahi Taghsya : Bacaan dan Arti Lengkapnya. Dalam dunia musik religi, tidak ada yang lebih menggetarkan hati daripada keindahan lantunan sholawat dan qosidah. Salah satu yang cukup populer dan seringkali menghiasi majelis-majelis ilmu adalah Qosidah Sholawatullahi Taghsya. Liriknya yang penuh makna dan pesan spiritual membuat banyak orang terpikat dan sekaligus merenung tentang esensi dari kehidupan dan keimanan.

Di zaman yang serba canggih ini, di mana segala sesuatu seringkali diukur dari sudut pandang material dan pragmatis, lirik Qosidah Sholawatullahi Taghsya mengajak kita untuk berhenti sejenak. Lirik ini memungkinkan kita untuk menyelami lebih dalam tentang apa arti sejati dari penghambaan kepada Sang Pencipta.

Bacaan ini lebih dari sekedar kata; ia adalah sebuah manifestasi dari cinta, rindu, serta harapan dan doa untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di artikel ini, kita akan menggali lebih dalam makna dan pesan yang terkandung dalam lirik Qosidah Sholawatullahi Taghsya, serta bagaimana ia bisa menjadi sumber inspirasi dan pencerahan spiritual dalam kehidupan kita.

Mengenal Sholawatullahi Taghsya

Sholawatullahi Taghsya merupakan sebuah doa dan pujian yang dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata “Taghsya” sendiri berasal dari bahasa Arab, yang dalam konteks ini berarti “pengagungan” atau “penghormatan yang tinggi”. Dalam tradisi Islam, mengucapkan sholawat adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan Nabi-Nya.

Mengucapkan Sholawatullahi Taghsya tidak hanya tentang melafalkan kata-kata; lebih dari itu, ini adalah sebuah manifestasi dari rasa cinta, penghormatan, dan pengagungan yang mendalam kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bentuk devosi yang mengungkapkan keimanan dan kasih sayang, serta menjadi sarana untuk menginternalisasi ajaran-ajaran Nabi dalam kehidupan sehari-hari.

Nabi Muhammad SAW adalah figur sentral dalam Islam, dan melalui Sholawatullahi Taghsya, umat Muslim berkesempatan untuk merenungi dan menghormati kebijaksanaan serta petunjuk yang telah beliau sampaikan. Ini merupakan cara untuk terhubung lebih dekat dengan ajaran-ajaran Islam dan mengevaluasi bagaimana cara terbaik untuk menerapkannya dalam kehidupan.

Sholawatullahi Taghsya dapat dibawakan dalam berbagai setting, mulai dari persembahan kelompok rebana hingga acara-acara keagamaan yang lebih formal. Bahkan, seseorang dapat mengucapkannya secara pribadi dalam momen-momen kontemplasi atau devosi.

Dalam banyak keadaan, Sholawatullahi Taghsya juga sering dinyanyikan atau dibacakan secara bersama-sama, menegaskan lagi pentingnya kebersamaan dan komunitas dalam tradisi Islam. Sholawat ini bukan hanya sekadar ritual pribadi, tetapi juga sebuah simbol dari kesatuan dan solidaritas umat Muslim.

Lirik Qosidah Sholawatullahi Taghsya

Ini adalah Lirik Qosidah Sholawatullahi Taghsya, sebuah karya yang bisa dinyanyikan oleh kelompok rebana atau bagi siapa saja yang ingin mengirimkan shalawat kepada Nabi SAW.

ﺻَﻠﻮَﺍﺕُ ﺍﻟﻠﻪِ ﺗـَـــغشى ﺍ ﺷْﺮَﻑَ ﺍﻟﺮُّﺳْــﻞِ ﺍﻻﻃﺎئب

Sholawaatullohi Taghsyaa – Asyrofar ruslil athoo-ib
Semoga sholawat dari Allah menaungi,sebaik baik para utusan.

ﻭ ﺗـَﻌُــــﻢُّ ﺍﻻﻝَ ﺟَﻤْــــعا ﻣَﺎ ﺑـَــﺪَﺍ ﻧـُـــﻮْﺭُ ﺍﻟﻜﻮَﺍﻛِﺐْ

Wa ta’ummul aala jam’an – Maa badaa nuurul kawaakib
Juga buat keluarga semuanya, selama cahya bintang bintang gemerlapan.

ﺃﻗـْـﺒَﻞَ ﺍﻟﺴَّـــْﻊﺩُ علينا ﻭَﺍﻟﻬَﻨـَــﺎ ﻣِﻦْ ﻛﻞِّ ﺟَــﺎﻧِﺐْ

Aqbalas sa’du ‘alainaa – Walhanaa min Kulli jaanib
Kebahagiaan di depan kita. Kesenangan datang dari setiap penjuru.

ﻓـَﻠﻨَﺎ ْﺍﻟﺒُـــْﺶﺭَﻯ ﺑـِﺴَــﻌْﺪ ٍ ﺟـَﺎﺀَﻧـَﺎ ﻣِﻦْ ﺧـَـْﻴﺮ ﻭَﺍﻫِﺐْ

Falanaal busyroo bisa’din – Jaa-anaa min khoiri waahib
Maka kita punya kabar gembira, sebab kebahagiaan yang datang Dari sebaik baik pemberi.

ﻳـَﺎ ﺟَﻤَﺎﻻ ﻗـَــْﺪ ﺗﺠَـــﻠﻰَّ ﺑـِﺎﻟﻤَﺸـَـﺎﺭْﻕ ﻭَﺍﻟﻤَﻐـَـﺍﺭﺏْ

Ya jamaalan qod tajalla – Bil masyriq wal maghoorib
Duhai keindahan, yang tampak dari arah timur dan arah barat.

ﻣَﺮْﺣَﺒًﺎ ﺍﻫْــﻼ ًﻭَﺳَﻬْــلا ﺑـِﻚَ ﻳَﺎ ﺧـَـْﻴﺮَ ﺍﻟﺤَﺒَـﺎئب

Marhaban Ahlan wa Sahlan – Bika Ya Khoirol habaa-ib
Selamat datang Ahlan wasahlan. Dengan-Mu, Duhai sebaik baik para kekasih.

ﻣَﺮْﺣَﺒًﺎ ﺍﻫْــﻼ ﺑـِﺸَﻤْــٍﺱ ﺧـَﻔِﻴَﺖْ ﻓِﻴْــﻬَﺎ ﺍﻟﻜـَﻮَﺍکب

Marhaban Ahlan bisyamsin – Hafiyat fiihal kawaakib
Selamat datang matahari. bersembunyi di dalamnya bintang bintang.

ﻣَﺮْﺣَﺒًﺎ ﺍﻫْــﻼ ﺑـِﺸَﻤْــٍﺱ ﻗـَﺪْ ﻣَﺤَﺖْ ﻛـُﻞَّ ﺍﻟﻐـَﻴَﺎهب

Marhaban Ahlan bisyamsin – Qod mahat kullal ghoyaahib
Selamat datang matahari, yang mengkikis semua kegelapan.

ﻳَﺎ ﺷَﺮﻳْﻒَ ﺍﻻﺻْﻞِ ﻟـُﺬ ﻧـَﺎ ﺑـِﻚَ ﻓِﻲْ ﻛـُﻞِّ ﺍﻟـﻨَّﻮَﺍﺉْﺏِ

Ya Syariifal ashli ludznaa – Bika fiy kullin nawaa-ib
Duhai manusia yang mulia asli, denganmu aku berlindung,dalam menghadapi semua bencana.

ﺍَﻧـْﺖَ ﻣَﻠـْﺠَﺎ ﻛـُﻞِّ ﻋَﺎرض ٍ ﺍﻧﺖَ ﻣَــــْﺄﻭَﻯ ﻛـُﻞِّ تائب

Anta maljaa Kulli ‘aaridlin – Anta ma’waa Kulli taa-ib
Engkau tempat kembalinya para pendosa, Engkau tempatnya orang orang yang bertaubat.

ﺟِﺌـْﺖَ ﻣِﻦْ ﺍﺻْﻞٍ ﺍﺻِﻴْﻞٍ ﺣَﻞَّ ﻓِﻲْ ﺍﻋْـﻠﻰَ ﺍﻟﺬ ﻭَﺍﺋِﺐْ

Ji’ta min ashlin ashiilin – Halla fiy a’laad-dzawaa-ib
Engkau datang dari asli bangsawan. Yang tinggal di tempat tertinggi.

ﻣِﻦْ ﻗـُﺼَـــﻲٍّ ﻭَﻟـُــــَﺅﻱٍّ ﺑَﺎﺫِﺥِ ﺍﻟﻤَـــْﺠﺪِ ﺍﺑْﻦ ِﻏَﺎﻟِﺐْ

Min Qushoyyin wa Luayyin – Baadzikhil majdi-bni Ghoolib
Dari Qusai Dan Luai, yang tinggi kedudukannya bin Gholib.

ﻭَﺍﻋْﺘـَﻠﻰ ﻣَﺠْﺪُﻙَ ﻓـَـْﺨﺮًﺍ ﻓِﻲْ ﺭَﻓِﻴْﻌَـﺎﺕِ ﺍﻟﻤَـﺮَﺍﺕِﺏْ

Wa’talaa majduka fakhron – Fiy rofii’aatil marootib
Sungguh tinggi kedudukanmu, kebanggaan kami tuk peroleh martabat tinggi.

ﺍﻟﻤَﻨـَـﺎﻗِﺐْ

Laa barihnaa fiy suruurin- Bika yaa ‘aalil manaaqib
Kami selalu bergembira, sebab engkau wahai yang tinggi manaqibnya.

ﻓـَﻠﻜـَﻢْ ﻳَﻮْﻡَ ﻭُﺟـُــﻮْدك ﻇَﻬَـﺮَﺕْ ﻓِﻴْﻨـَﺎالعجاﺋِﺐْ

Falakum yaoma wujuudika – Dhoharot fiinaal ‘ajaa-ib
Telah banyak kami saksikan pada hari kelahiran-mu keajaiban keajaiban bagi kami.

ﺑَﺸـَّـﺮَتنا ﺑـِﺎﻟﻌَﻄـَـﺎﻳَﺎ ﻭَ ﺍﻻﻣَـﺎﻧِﻲْ ﻭَﺍﻟﺮَّﻏـَﺍﺋِﺐْ

Bassyarotnaa bil ‘athooyaa – Wal amaaniy warroghoo ib
Memberi kabar gembira kepada kami,dengan datangnya pemberian, angan angan,dan cita cita.

ﻗـَﺪْ ﺷَﺮﺑْﻨـَﺎ ﻣِﻦْ ﺻَـﻔـَﺎﻧـَﺍ ﺑـِﻚَ ﻣِﻦْ ﺍﺣْﻠﻰ ْﺍﻟﻤَﺸَﺎﺭﺏْ

Qod syaribnaa min shofaanaa – Bika min Ahlal masyaarib
Kami benar benar merasakan minuman segar/bersih, paling lezat, karena-mu.

ﻓـَـﻠِﺮَﺏّﺍﻟﺤَــْﻤﺪُ ﺣَﻤْـﺪًﺍ ﺟَﻞَّ ﺍﻥْ ﻳُّﺤْﺼِـﻲْﻩِ ﺣَﺎﺳِﺐْ

Falirobbil hamdu hamdan – Jalla an yuhshiihi haasib
Maka segala puji bagi Tuhan-ku, pujian tak bisa di hitung oleh siapapun.

ﻭَﻟـَﻪُ ﺍﻟﺸُّـﻜـْﺮُ ﻋَﻠﻰ ﻣَــﺎ ﻗـَﺪْ ﺣَﺒَﺎﻧـَﺎ ﻣِﻦْ ﻣَـﻮَﺍﻫِﺐْ

Wa lahus-syukru ‘ala maa – Qod habaanaa min mawaahib
Kepada-Nya kami bersyukur, atas pemberian-Nya kepada kami.

ﻳَﺎ ﻛـَﺮﻳْـﻤًﺎ ﻳَﺎ ﺭَﺣِﻴْـــما ﺟُـﺪْ ﻭَﻋَﺠِّــﻞْ ﺑـِﺎﻟﻤَﻄﺎلب

Ya Kariiman Ya Rohiiman – Jud wa’ajjil bil mathoolib
Wahai yang Maha Mulia. Maha penyayang Berilah kami, cepatkanlah kebutuhan kebutuhan kami.

ﻣَﻦْ ﺗـَﻮَﺟَّـﻪْ ﻧـَﺤْﻮَ ﺑَﺎﺑـِﻚْ ﻣَﺎﺭَﺟَﻊْ ﻣِﻦْ ﺫﺍﻙَ ﺧَﺎﺋِﺐْ

Man tawajjah nahwa baabik – Maa Roja’ min dzaaka khoo-ib
Barang siapa menuju ke arah pintu-Mu, maka tak kan kembali dengan sia sia.

ﻭَﺍ ﻏــﻔِﺮﺍ ﻏﻔِﺮْ ﺫ ﻧـْﺐَ ﻋَﺒْﺪٍ ﻗـَﺪْ ﺍﺗﻰ ﻧـَﺤْـﻮَﻙَ ﺗـَﺎﺋِﺐْ

Waghfiri ghfir dzanba ‘abdin – Qod ataa nahwaka taa-ib
Ampuni dan ampunilah dosa hamba, yang datang kepada-Mu dengan niat bertaubat.

Keutamaan Sholawatullahi Taghsya

Sholawatullahi Taghsya adalah salah satu jenis sholawat atau pujian dan doa kepada Nabi Muhammad SAW yang dikenal memiliki banyak keutamaan atau manfaat spiritual dan keberkahan. Berikut ini adalah beberapa ekspansi dari keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan:

1. Mendekatkan Diri kepada Allah SWT

Mengucapkan Sholawatullahi Taghsya bukan hanya sebuah bentuk ritual, tetapi juga sebuah metode untuk mengembangkan spiritualitas. Ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas doa dan ibadah Anda kepada Allah SWT.

Sholawat ini juga membantu memperkuat hubungan Anda dengan Allah SWT. Semakin sering Anda melakukannya, semakin banyak waktu Anda habiskan untuk berkomunikasi dengan Allah, dan inilah salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

2. Mengikuti Jejak Nabi Muhammad SAW

Salah satu aspek terpenting dari mengucapkan Sholawatullahi Taghsya adalah memperkuat cinta Anda kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah fondasi dari iman seseorang dan bisa meningkatkan kecintaan kepada ajaran-ajaran Islam.

Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang sempurna dalam segala hal, dari cara beribadah hingga cara berinteraksi dengan sesama. Dengan mengikuti jejak beliau melalui sholawat, Anda juga akan merasakan kesejukan dan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Mendapatkan Keberkahan

Selain keberkahan dalam bentuk spiritual, mengucapkan Sholawatullahi Taghsya juga dianggap sebagai salah satu cara untuk membuka pintu rezeki. Banyak orang percaya bahwa dengan rutin mengucapkan sholawat, rezeki akan datang dari arah yang tidak terduga.

Dalam banyak hadis, disebutkan bahwa sholawat dapat menjadi bentuk perlindungan dari berbagai jenis kesulitan dan masalah. Oleh karena itu, ini adalah salah satu cara untuk menambah lapisan ‘asuransi spiritual’ dalam kehidupan Anda.

Keberkahan juga bisa berarti lebih banyak ketentraman dan kebahagiaan dalam hidup. Banyak orang melaporkan merasa lebih tenang dan bahagia setelah rutin melantunkan sholawat, termasuk Sholawatullahi Taghsya.

Dengan demikian, Sholawatullahi Taghsya bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga memiliki dampak mendalam terhadap kualitas kehidupan seseorang, baik dari segi spiritual, mental, maupun material.

Kesimpulan

Memang tak bisa dipungkiri, Lirik Qosidah Sholawatullahi Taghsya memiliki daya magnet yang kuat bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang mencari ketenangan dan kekuatan spiritual. Dalam setiap baitnya, tersirat makna-makna mendalam yang tak hanya memuji keagungan Tuhan, tapi juga mengajarkan kita tentang pentingnya rasa syukur, kepatuhan, dan cinta kepada Sang Pencipta dan sesama makhluk-Nya. Melantunkan atau mendengarkan Qosidah ini bukanlah sekadar rutinitas ritual, tetapi sebuah sarana untuk menyelami lebih dalam arti dari kehidupan itu sendiri.

Dalam era digital ini, Lirik Qosidah Sholawatullahi Taghsya semakin mudah diakses oleh siapa saja, memberi lebih banyak orang kesempatan untuk meresapi dan merenungkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Tentu, ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai spiritualitas masih sangat relevan dan dibutuhkan di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh distraksi.

Nah itu saja ya uraian dari pembahasan mengenai Lirik Qosidah Sholawatullahi Taghsya yang bisa exponesia.id berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *